Päätöksenteko 7.3.2017 - 23:00
Facebook (6)

EVAn selvitys: Kunnan päätöksenteko koetaan hyvin etäiseksi

EVAn raportin mukaan valtaosa kansalaisista kokee kunnallisen päätöksenteon etäiseksi. (Kuva: Seppo Haavisto)

EVAn raportin mukaan valtaosa kansalaisista kokee kunnallisen päätöksenteon etäiseksi. (Kuva: Seppo Haavisto)

Kunnissa kytee demokratiaongelma, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto osuudessaan Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tänään julkistamassa raportissa Kumous kunnissa. EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2017.

Haavisto viittaa raportin tuloksiin kansalaisten asenteista kunnalliseen päätöksentekoon. Tutkimukseen haastatelluista runsaasta 2 000 suomalaisesta 70 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen ”koen oman kuntani päätöksenteon ja hallinnon itselleni hyvin etäiseksi” kanssa. Eri mieltä väitteen kanssa oli vain 19 prosenttia haastatelluista.

Haavisto arvioi, että etäisyyden tunne voi olla heijastusta laskeneista äänestysprosenteista.

”Jos kuntalainen ei edes osallistu edustajiensa valintaan, on vähemmän todennäköistä, että valtuutetut edustavat juuri häntä”, Haavisto kirjoittaa.

Vastaajat näkevät myös kunnallisen päätöksenteon edustuksellisuuden vinoutuneen. Kuusi vastaajaa kymmenestä vastasi täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väitteeseen ”kuntien päätöksentekoelimissä on liikaa kuntien omia työntekijöitä, jotka päättävät omista ja toinen toistensa asioista”.

Suoraa demokratiaa, kuten neuvoa antavia kansanäänestyksiä kannatti lähes puolet (48 %) vastaajista, toisaalta lähes kolmannes (32 %) vastusti niitä. Kannattajien osuus on vähentynyt 10 prosenttiyksikköä vastaavasta vuonna 2014 tehdystä selvityksestä.

”Nuoret vastaajat lisäisivät kansanäänestyksiä selvästi vanhempia ikä- ryhmiä herkemmin. Innostus kansanäänestyksiin laimenee myös koulutustason karttuessa, ja yksittäisistä ryhmistä akateemisesti koulutetut suhtautuvat kansanäänestyksiin kaikkein nihkeimmin”, Haavisto kirjoittaa.

EVAn tiedote raportista