Päätöksenteko 14.2.2017 - 10:19

Kangasalasta tulee kaupunki

Kunnanjohtaja Oskari Auvinen tiedotti kaupunki-päätöksestä tuoreeltaan Twitterissä.

Kunnanjohtaja Oskari Auvinen tiedotti kaupunki-päätöksestä tuoreeltaan Twitterissä.

 

Kangasalasta tulee kaupunki vuoden 2018 alussa. Kangasalan kunnanvaltuusto päätti maanantaina äänin 33 – 18, että kaupunki-nimitys otetaan käyttöön.

Asiaa on valmisteltu Kangasalla vuoden 2016 lopulta lähtien.

Kangasala halusi tehdä päätöksen nyt, jotta sekä nykyinen että 1.6.2017 toimikautensa aloittava uusi valtuusto voivat molemmat ottaa kaupungiksi muuttumisen huomioon valmisteilla olevassa kuntastrategian suunnittelussa. Ajoitus tukee myös kaupunki-nimityksen huomioon ottamista meneillään olevan strategisen yleiskaavan uudistamisessa.

Päätöksen taustalla on kunnan johdon näkemys siitä, että kaupunki-nimityksen käyttöönottamisella Kangasala voi saavuttaa enemmän positiivisia vaikutuksia kuin pitäytymällä kuntanimityksessä. Kunnanjohtaja Oskari Auvisen mukaan kaupunki-nimitys on imagonäkökulmasta ja myös yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmasta positiivinen sen lisäksi, että se kuvaa myös paremmin Kangasalan tosiasiallista asemaa ja kokoluokkaa suomalaisessa kuntakentässä.

– Kaupungiksi muuttumisen arvioidaan tuovan etua Kangasalan tulevalle kehitykselle kohti uudenaikaista tulevaisuuden kuntaa, Auvinen sanoo.

Kangasalasta tulee maan 33. suurin kaupunki asukasluvultaan. Asukasluku on 31 177 Tilastokeskuksen joulukuun 2016 ennakkotietojen mukaan.

Kangasalan asukasluvun kasvu vuonna 2016 on ollut 570 asukasta ja 1,9 %, mikä tarkoittaa toiseksi suurinta kasvua Tampereen kaupunkiseudulla heti Tampereen jälkeen.

Aiemmin aiheesta: Kangasala aikoo kaupungiksi