Sivistys 30.3.2017 - 12:14
Facebook (7)Twitter (3)

Demokratiapalkinto kumppanuuden edistäjille

Jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen puhuu Demokratiapalkinnon julkistamistilaisuudessa. (Kuva: Oikeusministeriön Twitter)

Jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen puhuu Demokratiapalkinnon julkistamistilaisuudessa. (Kuva: Oikeusministeriön Twitter)

Oikeusministeriön tämänvuotisen Demokratiapalkinnon ovat saaneet kolme kumppanuutta edistänyttä toimijaa tai toimintatapaa, Kumppanuuskeskus Oulussa, DaisyLadies ja Muistola-toimitalo Turussa sekä yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä.

Kumppanuuskeskus on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten yhdessä rakentama kehittämis- ja toimintakeskus Oulussa. Se tarjoaa paikan ja toimintaedellytyksiä järjestöille, yhdistyksille ja hankkeille sekä edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

DaisyLadies ry:n tavoitteena on parantaa Suomeen muuttaneiden naisten asemaa sekä lisätä heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä syntysuomalaisten naisten kanssa. Turussa sijaitsevalla Muistola -toimitalolla on keskeinen rooli kohtaamispaikkana ja hankkeiden käynnistäjänä.

– Maahanmuuttajataustaisten ja syntysuomalaisten naisten kohtauspaikassa vältetään yksinäisyyttä, tuetaan hyvinvointia, lisätään tietoa, osallisuutta ja omanarvontuntoa. Dialogisuus ja aidot kohtaamiset, joissa opitaan toinen toisiltamme, ovat tavoitteita, joita me kaikki tarvitsemme ajassamme, perustelee näyttelijä, professori Elina Knihtilä DaisyLadies ry:n palkitsemista Demokratiapalkinnolla.

Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä oli yleisöäänestyksen voittaja. Se on usean toimijan käynnistämä verkosto, joka edistää ikäihmisten digitaalista osallisuutta. Keskiössä on iäkkäille ihmisille tarjottava henkilökohtainen ja maksuton opastus tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä mm. vertaisohjaajien avulla.

Demokratiapalkinnon kriteerit täyttäviä ehdotuksia saatiin 44. Yksi voittajista valittiin yleisöäänestyksellä ja kaksi palkinnon saajaa valitsi raati, jonka jäseninä olivat jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen ja Elina Knihtilä. Nyt neljättä kertaa myönnettävä palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa, ja se jaetaan palkittavien kesken.

Lisäksi kunniamaininnan sai Oulun omaishoidon kehittämisen vuorovaikutteinen toimintatapa, jonka on aidosti koettu lisäävän omaishoitajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Palkinnon ja tunnustuksen yhteinen kunniamaininta annettiin Taideyliopiston koordinoimalle ArtsEqual -hankkeelle, joka tutkii kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.