Sivistys 28.3.2017 - 11:18

Museokäynneissä ennätyksellinen kasvu vuonna 2016

Kansallismuseo kuuluu kulttuurihistoriallisiin musoihin. (Kuva: Simo Rista)

Kansallismuseo kuuluu kulttuurihistoriallisiin musoihin. (Kuva: Simo Rista)

Suomalaiset museot ylsivät vuonna 2016 kaikkien aikojen kävijäennätykseen. Museoiden kävijämäärä nousi Museoviraston tilastojen mukaan 6,6 miljoonaan. Vuoteen 2015 verrattuna museoiden kävijämäärät kasvoivat noin viidenneksellä, eli yli miljoonalla vierailulla.

Museoliiton mukaan museot kiinnostavat yhä laajempaa ihmisjoukkoa, mihin on vaikuttanut Museokortin lanseeraus kaksi vuotta sitten. Museokortin avulla vanhatkin kävijät ovat oppineet käyttämään museoita uusilla tavoilla.

Toukokuussa 2015 käyttöön otetun, vuosimaksulla 250 museoon ympärivuotisen sisäänpääsyn oikeuttavan, kortin käyttäjiä on 120 000. Museokortin miljoonan käyttökerran raja ylittyi perjantaina Järvenpään taidemuseossa.

Kävijämääriin pyritään vaikuttamaan myös museoiden innovatiivisilla hankkeilla, joiden tavoitteena on lisätä museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja ja syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta.

Museovirasto jakoi viime viikolla reilut puoli miljoonaa euroa avustusta innovatiivisiin museohankkeisiin yhteensä 24 museolle.

Avustus kohdennettiin ensisijaisesti hankkeisiin, jotka kehittävät taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, erityisesti kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuolista hyödyntämistä ja avaamista, asiakaslähtöistä palveluiden suunnittelua, kokeilua ja toteuttamista, uusien kumppanuuksien luomista ja yhteistyömuotojen kehittämistä sekä yhteisöllisen toiminnan kehittämistä ja lisäämistä.

Keskimääräinen avustussumma oli 23 209 euroa. Suurin avustus 41 000 euroa myönnettiin Kuopion luonnontieteellisen museon ja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon yhteishankkeeseen MuseoLab – Tulevaisuuden museo. Pienimmän avustuksen 3 000 euroa sai Turun taidemuseo Pikkuli Turun taidemuseossa -mobiilisovelluksen toteuttamiseen.