Liikenne 22.3.2017 - 10:45
Twitter (9)

Suomi tarvitsee kunnollisen infraohjelman

Suomeen on luotava infraohjelma, joka kattaa useamman vaalikauden. Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskisen mukaan mallia tulisi ottaa muista Pohjoismaista. Liikenneinfran budjetointia tulisi kehittää muodostamalla sille oma kehysmenettely.

– Maassa, jossa on niukat resurssit, pitäisi yksissä tuumin pystyä muodostamaan kokonaiskuva siitä, miten liikenneverkko tukee eri alueiden ja samalla koko maan saavutettavuutta, kehitystä ja talouskasvua.

– Infraohjelma, joka ulottuisi useamman hallituskauden yli, tukisi myös kuntien maankäytön pitkäjänteisempää suunnittelua. Samalla se toisi elinkeinoelämän toimintaympäristöön ennustettavuutta ja tukisi talouskasvua, Koskinen perustelee.

Jari Koskinen toteaa, että myös MAL-, eli maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset suurimmilla kaupunkiseuduilla tarvitsevat pitkäjänteisempää näkymää tulevaisuuteen.

– MAL-sopimusten tavoitteita ja toimenpiteitä voitaisiin jatkossa kytkeä pitkän aikavälin infraohjelmaan, jos sellaiseen päästään. Tämä edistäisi strategista maankäytön suunnittelua ja asuntotuotannon ohjelmointia ja siten myös talouskasvua.