KUNTALEHTI UUTISET

Tuoreimmat kuntauutiset osoitteessa Kuntalehti.fi

Päättäjille ikävä yllätys:

Kokouksissa käynti

syö vanhempainrahaa

Kunnallisena luottamushenkilönä kokouksissa käyminen vie pienen lapsen isältä isyysrahaoikeuden ja pudottaa äitiyspäivärahan minimiin kokouspäivältä. Kuntaliitto näkee asiassa ristiriidan.

Kunnallisiin luottamustoimiin kaivataan lisää nuoria päättäjiä. Kokoustamisen vaikutus vanhempainrahaan ei ainakaan houkuta pienten lasten vanhempia mukaan.
Kunnallisiin luottamustoimiin kaivataan lisää nuoria päättäjiä. Kokoustamisen vaikutus vanhempainrahaan ei ainakaan houkuta pienten lasten vanhempia mukaan.

Ville miettinen kuva: seppo haavisto

Kokouspalkkion vaikutus äitiyspäivärahaan herättää ällistystä muuallakin kuin Salossa, jossa kaupunginvaltuutettu Sanna Lundström, kok., nosti asian julkisuuteen syyskuun alussa.

Kela katsoi, että äitiyspäivärahaa saanut Lundström on opetuslautakunnan ja valtuuston kokouksissa käydessään tehnyt palkkatyöhön verrattavaa ansiotyötä ja hänelle olisi kuulunut normaalin äitiyspäivärahan sijaan päivärahan minimiosuus. Kela vaatii liikaa maksettuja tukia takaisin.

Vakuutusoikeus vahvisti Kelan päätöksen oikeaksi Lundströmin valitettua siitä. Vakuutusoikeuden päätöksestä ei voi valittaa.

Vastaavaa päätöstä odottaa Helsingin kaupunginhallituksen it-jaoston jäsen Kristina Juth, r., joka on myös valittanut vakuutusoikeuteen samanlaisesta päätöksestä. Kuten Lundströmille, myös Juthille päivärahan putoaminen minimiin oli yllätys.

– Olin siinä uskossa, että kun kokouspalkkio vähennetään vanhempainrahasta, tulee plus-miinus-nolla. Siihen olisin ollut valmis, Juth sanoo.

– Koska sijaiseni oli eri puolueesta (PS), tunsin velvollisuuteni itse osallistua kokoukseen vaikka minulla oli pieni vauva. Muuten puolueellani ei olisi ollut kokouksessa edustajaa. Mielestäni minulla oli myös velvollisuus äänestäjiäni kohtaan ja en voinut siksi erota ”vain” sen takia että olen saanut vauvan.

Kela: Vakiintunut käytäntö

Vaikka asia näyttää yllättävän monet, luottamustoimen hoitamista, kuten kokouksissa käymistä, pidetään ansiotyönä. Tämä on Kelan mukaan vakiintunut käytäntö, jota tulkitaan samalla tavalla joka puolella maata.

– Ainakin pitäisi tulkita. Se on meillä etuuskäsittelijöiden ohjeessa todettukin, sanoo lakimies Eva Ojala Kelasta.

Kokouspalkkiosta ei kerry eläkettä, mutta asia ei Ojalan mukaan ole relevantti tässä yhteydessä.

– Vanhempainpäivärahassa on ihan omat säännöksensä sairausvakuutuslaissa. Ei missään ole määritelty, että ansiotyötä olisi vain semmoinen, mistä kertyy eläkettä.

Isien kohdalla tilanne on vielä erilainen kuin äidillä. Ansiotyö isyysvapaalla vie isyysrahan kokonaan. Äitiysraha ja vanhempainraha maksetaan vähimmäismääräisinä työpäiviltä.

– Isyysrahaa ei voi maksaa vähimmäismääräisenä. Siihen joko on oikeus tai ei ole oikeutta, Ojala sanoo.

– Jos on isyysvapaalla ja saa isyysrahaa, ei sinä aikana saa tehdä ollenkaan ansiotyötä. Jos ansiotyö on vaikka luottamustoimen hoitamista, siltä ajalta ei ole oikeutta isyysrahaan.

Kelan mukaan kieltäytyminen kokouspalkkiosta ei poista kokoustamisen vaikutusta vanhempainrahaan, jos kokouksessa olo katsotaan työskentelyksi.

Tilanteen muuttaminen, jos se nähtäisiin tarpeelliseksi, vaatisi lakimuutosta, joka sulkisi pois luottamustoimen vaikutuksen vanhempainpäivärahaan.

Moni luottamushenkilö kommentoi nimettömänä

Lundström ja Juth olivat itse ilmoittaneet kokouksistaan Kelalle. Yksi keino päästä pälkähästä on olla ilmoittamatta, milloin on vanhempainrahaa, äitiyspäivärahaa tai isyysrahaa saadessaan käynyt luottamushenkilönä kokouksessa.

Useampi Kuntalehden tavoittama luottamushenkilö halusikin kertoa asiasta nimettömänä.

– On törkeää että nipistetään äitiyspäivärahasta, sanoo eräs neljän lapsen äiti, joka viime vuosikymmenellä otti vauvaikäisen kuopuksensa mukaan valttuuston ja lautakunnan kokouksiin.

– Luottamustoimen teko ei ole työntekoa. Se ehkä voisi olla verrattavissa työntekoon jos olisi puheenjohtajan asemassa jossa saa vuosipalkkion.

– Muutenkin on vaikea saada nuoria ja perheellisiä luottamustoimia hoitamaan, pitäisi olla joku järki siinä.

Kuntaliitto: Selkeä ristiriita

Uusi kuntalaki kannustaa luottamushenkilöitä hoitamaan luottamustoimeaan kaikenlaisissa elämäntilanteissa, sanoo Kuntaliiton lakimies Ida Sulin.

Hän näkeekin selkeän ristiriidan siinä, että kokouksissa käymisestä rokotetaan.

– Kuntalain mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada korvaus luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista ansiotulonmenetyksistä, Sulin muistuttaa.

Tätä voidaan hänen mukaansa soveltaa myös kokouspalkkion vaikutukseen sosiaaliturvaan. Asiaa pohditaan myös uuden palkkiosääntömallin valmistelutyössä. Kuntaliitto julkaisee uuden palkkiosääntömallin talven aikana.

Ongelmallinen asetelma kuntavaalien edellä

Ainakin Kaarinassa on virallisesti, kaupunginhallituksen päätöksellä, linjattu, että kokouksessa käynnin alentava vaikutus äitiyspäivärahaan tai isyysrahaan korvataan luottamushenkilölle.

Vaikka kunta kompensoisikin tilanteen, lain tulkinta voi antaa signaalin, joka ei ainakaan helpota pienten lasten vanhempien lähtemistä ehdolle kuntavaaleissa.

Sanna Lundström on puolueensa kunnallisjärjestön puheenjohtajana houkutellut raskaana olleita naisia ehdokkaaksi vakuuttamalla, että raskaus ei ole mikään este.

– Nyt heidän pitäisi käydä kuntavaalit ja todeta että tulee noin yhdeksän kuukauden aika jolloin en voi osallistua, kun Suomen laki ei sitä mahdollista, Lundström sanoo. ♦

Epäkohta ärsyttää laajalti

Kuntalehden verkkosivuilla julkaistut jutut kokoustamisen vanhempainrahaa leikkaavasta vaikutuksesta herättivät laajaa keskustelua sosiaalisessa mediassa:

‏@ErkkaRailo: Epäkohta! Äitejä pitäisi saada valtuustoihin, sitten käy näin:”Kokouksissa käynti pudotti äitiyspäivärahan minimiin”

‏@satuhassi: Voi hyvänen aika. Ikinä ei saada lapsiystävällisempiä kuntia jos kokouksissa käynti leikkaa äitiys-/isyysrahaa.

@TyttiTup: Näillä käytännöillä pienten lasten vanhempia on turha houkutella kuntavaaleihin. Asia vaatii muutosta.

‏@outimakela: Jätimme #vanhempainvapaa:sta @saarasofia ja @SariMultala kanssa kirjallisen kysymyksen. Lakialoite myös työn alla.

Siun sotelta opas asiakkaiden kuulemiseen

Pohjois-Karjalassa on otettu asukkaat pohtimaan palvelujen kehittämistarpeita.

Pohjois-Karjalan Siun sote ja Kuntaliitto ovat tuottaneet yhteistyössä oppaan Kuulethan sie minnuu – kokemuksia Siun sotesta. Opas julkistetaan Kuntamarkkinoiden yhteydessä.

Opas on vastaus kysymykseen, kuinka suuri yleisö otetaan mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen sekä maakuntauudistukseen.

Siun sote on hyvä esimerkki, sillä Pohjois-Karjalassa asukkaiden kuuleminen ei ole jäänyt hallintojargonin tasolle, vaan on mietitty monenlaisia keinoja tavoittaa kansalaisten syvät tunnot. Ketkäpä muut tuntisivat palvelujen kehittämistarpeet paremmin kuin niiden käyttäjät itse?

Keinoina kuulemisessa ja osallistamisessa ovat olleet muiden muassa yleisötilaisuudet, asukkaiden palvelukokemusten kerääminen liimalapuille, jalkautuminen ihmisten kohtaamispaikkoihin ja verkkokyselyt. Jalkautumisessa otettiin avuksi Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomi- ja terveydenhoitajaopiskelijat.

Postikorteilla asukkailta kyseltiin ”Millaisia palveluita SINÄ tarvitset?”. Kortteja painatettiin 2 000 kappaletta ja vastaajat merkitsivät korttiin ikänsä, sukupuolensa ja asuinpaikkakuntansa.

Siun ilta -asukastilaisuuksia pidetään teemoista, kuten digipalvelut tai kokemustiedon kerääminen. Illoissa kerrotaan myös Siun soten ajankohtaiset kuulumiset ja annetaan tilaa keskustelulle ja kehittämisehdotuksille.

Siun soten kokemusten mukaan tiedottamisessa tarvitaan sosiaalista mediaa ja toimivia verkkosivuja, mutta myös perinteisiä viestintäkanavia, kuten sanomalehtiä, radiota ja yleisötilaisuuksia.

Kuntaliitto tarjoaa maksutonta matalan kynnyksen asiantuntijaneuvontaa kunnille, kuntayhtymille, alueille sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta suunnitteleville projektiorganisaatioille palvelurakennemuutoksesta.

Kuntaliiton muutostuki:

www.kunnat.net/muutostuki

Kysy Kuntaliiton asiantuntijoilta

sote-uudistuksesta:

muutostuki@kuntaliitto.fi

Merja Ojansivu

Epäkohta ärsyttää laajalti

Kuntalehden verkkosivuilla julkaistut jutut kokoustamisen vanhempainrahaa leikkaavasta vaikutuksesta herättivät laajaa keskustelua sosiaalisessa mediassa:

‏@ErkkaRailo: Epäkohta! Äitejä pitäisi saada valtuustoihin, sitten käy näin:”Kokouksissa käynti pudotti äitiyspäivärahan minimiin”

‏@satuhassi: Voi hyvänen aika. Ikinä ei saada lapsiystävällisempiä kuntia jos kokouksissa käynti leikkaa äitiys-/isyysrahaa.

@TyttiTup: Näillä käytännöillä pienten lasten vanhempia on turha houkutella kuntavaaleihin. Asia vaatii muutosta.

‏@outimakela: Jätimme #vanhempainvapaa:sta @saarasofia ja @SariMultala kanssa kirjallisen kysymyksen. Lakialoite myös työn alla.

Siun sotelta opas asiakkaiden kuulemiseen

Pohjois-Karjalassa on otettu asukkaat pohtimaan palvelujen kehittämistarpeita.

Pohjois-Karjalan Siun sote ja Kuntaliitto ovat tuottaneet yhteistyössä oppaan Kuulethan sie minnuu – kokemuksia Siun sotesta. Opas julkistetaan Kuntamarkkinoiden yhteydessä.

Opas on vastaus kysymykseen, kuinka suuri yleisö otetaan mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen sekä maakuntauudistukseen.

Siun sote on hyvä esimerkki, sillä Pohjois-Karjalassa asukkaiden kuuleminen ei ole jäänyt hallintojargonin tasolle, vaan on mietitty monenlaisia keinoja tavoittaa kansalaisten syvät tunnot. Ketkäpä muut tuntisivat palvelujen kehittämistarpeet paremmin kuin niiden käyttäjät itse?

Keinoina kuulemisessa ja osallistamisessa ovat olleet muiden muassa yleisötilaisuudet, asukkaiden palvelukokemusten kerääminen liimalapuille, jalkautuminen ihmisten kohtaamispaikkoihin ja verkkokyselyt. Jalkautumisessa otettiin avuksi Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomi- ja terveydenhoitajaopiskelijat.

Postikorteilla asukkailta kyseltiin ”Millaisia palveluita SINÄ tarvitset?”. Kortteja painatettiin 2 000 kappaletta ja vastaajat merkitsivät korttiin ikänsä, sukupuolensa ja asuinpaikkakuntansa.

Siun ilta -asukastilaisuuksia pidetään teemoista, kuten digipalvelut tai kokemustiedon kerääminen. Illoissa kerrotaan myös Siun soten ajankohtaiset kuulumiset ja annetaan tilaa keskustelulle ja kehittämisehdotuksille.

Siun soten kokemusten mukaan tiedottamisessa tarvitaan sosiaalista mediaa ja toimivia verkkosivuja, mutta myös perinteisiä viestintäkanavia, kuten sanomalehtiä, radiota ja yleisötilaisuuksia.

Kuntaliitto tarjoaa maksutonta matalan kynnyksen asiantuntijaneuvontaa kunnille, kuntayhtymille, alueille sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta suunnitteleville projektiorganisaatioille palvelurakennemuutoksesta.

Kuntaliiton muutostuki:

www.kunnat.net/muutostuki

Kysy Kuntaliiton asiantuntijoilta

sote-uudistuksesta:

muutostuki@kuntaliitto.fi

Merja Ojansivu