Avoimet työpaikat 19.4.2017

Akaa/ kiinteistöpäällikkö ja ruoka- ja siivouspäällikkö

Pääväylien varrella sijaitseva Akaa on noin 17 000 asukkaan aktiivinen ja hyvinvoiva kaupunki Tampereelta 40 km etelään. Kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1.050 ammattilaista. Akaan kaupunki on savuton työpaikka.

Akaan kaupunki hakee avoimena oleviin vakituisiin virkoihin

KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖÄ 

Vastaamaan tilahallinnon tehtäväalueen johtajana Akaa kaupungin omistamien yli sadan rakennuksen hallinnoinnista, kiinteistönhoidosta, PTS-suunnittelusta ja peruskorjauksista. Tilahallinnon ulkoiset toimintamenot ovat noin 4,0 M€ ja henkilökuntaa on 17. Kiinteistöpäällikkö toimii lisäksi tarvittaessa teknisen johtajan sijaisena. Kiinteistöpäällikön viran kelpoisehtona on talonrakennuslinjalla suoritettu insinöörin (AMK- tai aikaisempi opistotutkinto).

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUPÄÄLLIKKÖÄ

Vastaamaan siivous- ja ruokapalveluiden tehtäväalueen johtajana kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksesta ja noin 3.500 lounasaterian tuottami- sesta viidessä tuotantokeittiössä ja tarjolle asettamisesta 17 palvelukeittiössä. Tehtäväalu-een ulkoiset toimintamenot ovat noin 5,0 M€ ja henkilökuntaa on 100. Ruoka- ja siivous-palvelupäällikön viran kelpoisuusehtona on ammattikorkeakoulussa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto tai sitä vastaavaa aikaisempi opistotasoinen tutkinto.
Kiinteistöpäällikön sekä ruoka- ja siivouspalvelupäällikön esimiehenä toimii tekninen johtaja.
Kelpoisuusehtojen lisäksi edellytämme molempien virkojen hakijoilta hyviä vuorovaikutus- ja johtamistaitoja, kunnallishallinnon ja ao. tehtäväalueen tuntemusta sekä hyvää kokonaisuuksien hallintaa kehittävin työottein. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virkoihin valittavien tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Viroissa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakemus liitteineen tulee toimittaa 12.5.2017 klo 15.00 mennessä kaupunginhallituk-selle osoitettuna joko osoitteella Akaan kaupunginhallitus, Myllytie 3, 37800 Akaa tai sähköpostitse osoitteeseen akaan.kaupunki@akaa.fi

Lisätietoja:
tekninen johtaja Antti Kemi, puh.040 335 3270 tai antti.kemi@akaa.fi
teknisen lautakunnan pj. Sirpa Hämäläinen, puh. 040 335 2600 tai
sirpa.hamalainen@akaa.fi