Avoimet työpaikat 5.1.2017

Etelä-Karjalan liitto/ aluekehityspäällikkö

Etelä-Karjalan liitto hakee palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen

ALUEKEHITYSPÄÄLLIKKÖÄ

Aluekehityspäällikkö vastaa Etelä-Karjalan liitossa aluekehityslainsäädännön nojalla tehtävästä elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittämisestä. Tavoitteena on vauhdittaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä EU:n ja kansallisen aluepolitiikan välineillä. Tehtävä sisältää yritysyhteistyötä etenkin teollisuus- ja teknologiapohjaisten yritysten kanssa. Aluekehityspäälliköllä on erikseen sovittavia vastuita aluekehitysstrategioiden laadinnassa ja seurannassa. Tehtävään kuuluu kansainvälisten hankkeiden suunnittelua, rahoituskanavien etsintää sekä edunvalvontaa. Aluekehityspäällikkö osallistuu maakuntauudistuksen valmisteluun alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annettavan lainsäädännön pohjalta. Aluekehityspäällikkö toimii aluekehitysjohtajan sijaisena.

Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta elinkeinojen kehittämisestä sekä strategisesta suunnittelu- ja ohjelmatyöstä. Kokemus kansainvälisestä hanketoiminnasta katsotaan eduksi. Valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämisintoa, oma-aloitteisuutta sekä suomen ja englannin kielen hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia. Rekrytoinnissa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkka on 4 300 euroa/kk, jonka lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perusteella maksettavaa työkokemuslisää ja työsuorituksen arviointiin pohjaavaa harkinnanvaraista lisää. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa Etelä-Karjalan liiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi 30.1.2017 kello 15.00 mennessä. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjata ”aluekehityspäällikkö”.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Satu Sikanen, 0400 661 318,
palvelussuhteen ehtojen osalta hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, 040 139 0175

Etelä-Karjalan liiton sivuilla: http://www.ekarjala.fi/liitto/ajankohtaista/nahtavilla/avoimet-tyopaikat/