Avoimet työpaikat 23.3.2017

Koski Tl/ tekninen johtaja

KOSKI TL on n. 2400 asukkaan kunta Varsinais-Suomessa. Etäisyytemme Turkuun on 55 km, Forssaan 35 km, Saloon 30 km, Loimaalle 30 km ja Somerolle 25 km.

Kosken Tl kunta julistaa haettavaksi teknisen johtajan viran

Tekninen johtaja toimii teknisen toimen toimialapäällikkönä ja kehittää ja johtaa teknisen toimen toimialaa. Tekninen toimi huolehtii ja vastaa kunnan yhdyskuntatekniikasta, kunnan omasta rakennustoiminnasta, kiinteistöjen, huoneistojen ja alueiden kunnossapidosta, rakentamisen ohjaamisesta ja valvonnasta sekä ympäristönsuojelun tehtävistä.

Teknisen johtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa vastuu kunnallisteknisestä rakentamisesta ja kunnossapidosta, kunnan kiinteistöistä ja niiden kunnossapidosta. Teknisen johtaja toteuttaa kunnan investointiohjelmaa, oman toimialan talouden ja suunnittelua sekä asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa teknisen lautakunnan kautta. Tekninen johtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Virkaan valittavan kelpoisuusvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun insinöörin tutkinto. Viranhoidossa arvostamme koulutuksen lisäksi kunnallistekniikan, talonrakennustekniikan ja kunnallishallinnon osaamista ja käytännön kokemusta. Virassa tarvitaan osaamista julkisista hankinnoista ja projektien läpiviemisestä. Arvostamme erityisesti joustavuutta ja sitoutumista työhön.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa viimeistään 24.4 2017 kello 15.45 osoitteeseen Kosken Tl kunnanhallitus, Härkätie 5, 31500 Koski Tl. Kuoreen tulee merkitä ”Teknisen johtajan virka”. Hakemus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@koski.fi.

Hakemukseen tulee liittää selvitys viran kelpoisuusehtojen täyttymisestä ja ansioluettelo. Virka täytetään toistaiseksi 1.9.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä nou-datetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttä-vä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antavat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Pietilä puh. 0400 877 910, kun-nanhallituksen puheenjohtaja Heikki Tuominen puh. 041 460 4172 ja kunnanjohtaja Jukka Matilainen 044 744 1112 / jukka.matilainen@koski.fi.

Koskella Tl 22.3.2017
Kosken Tl Kunnanhallitus