Avoimet työpaikat 7.4.2017

Oulainen/ kaupunginsihteeri

Oulainen on n. 7600 asukkaan pirteä, nuorekas ja ystävällinen kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.

Oulaisten kaupungissa on haettavana

KAUPUNGINSIHTEERIN

virka 5.5.2017 klo 15.00 mennessä.

Kaupunginsihteeri vastaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokousvalmisteluista sekä täytäntöönpano- ja sihteerintehtävistä. Kaupunginsihteeri toimii myös hallintokeskuksen esimiehenä ja kaupunginjohtajan sijaisena. Tehtäviin voidaan tulevaisuudessa sisällyttää muitakin tehtäviä. Kaupunginsihteeri kuuluu johtoryhmään.

Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään vahvaa kunnallishallinnon tuntemusta ja käytännön johtamiskokemusta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, os. www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus opinto- ja työtodistusjäljennöksineen on mahdollista toimittaa osoitteella Oulaisten kaupunginhallitus, PL 22  86301 Oulainen (käyntiosoite Oulaistenkatu 12).

Lisätietoja antavat
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Heiska, p. 044 479 3892 ja
kaupunginjohtaja Esa Sippola, p. 044 479 3200

3.4.2017
KAUPUNGINHALLITUS