Avoimet työpaikat 16.2.2017

Pyhäjärvi/ hallintojohtaja

Pyhäjärven kaupunki hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.5.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan

HALLINTOJOHTAJAA

Viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen. Arvostamme kokemusta hallinto- ja johtotehtävistä, oikeustieteellistä koulutusta, johtamistaitoa, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista kehittämisotetta. Laaja-alainen oikeudellisten asioiden tuntemus ja osaaminen lasketaan eduksi.

Hallintojohtaja vastaa kaupungin henkilöstö- ja taloushallinnosta. Hän kuuluu kaupungin johtoryhmään, on hallintotoimen johtaja ja toimii tarvittaessa kaupunginjohtajan sijaisena. Tehtävässä painottuvat palvelusuhdeasiat, esimiesten tukeminen henkilöstöasioissa, hallinnon kehittäminen, yhteistoiminta sekä henkilöstön työhyvinvointi.

Hallintojohtaja osallistuu kaupunginjohtajan johdolla kaupunginhallituksen ja -valtuuston asioiden valmisteluun ja päätösten täytäntöönpanoon sekä toimii ko. toimielinten sihteerinä sekä toimii henkilöstöjaoston ja yhteistyötoimikunnan kokousten valmistelijana ja esittelijänä.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanot-tamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavalta voidaan edellyttää osallistumista soveltuvuustestiin.

Hakemus, johon on liitetty ansioluettelo tarpeellisine liitteineen, on toimitettava kaupunginvaltuustolle osoitettuna 3.3.2017 klo 15.30 mennessä osoitteeseen pyhajarvi@pyhajarvi.fi, tai kirjeellä osoitteeseen Pyhäjärven kaupunginhallitus, PL 15, 86801 Pyhäsalmi. Hakemuksia ei palauteta.
Aikaisemmin lähetetyt hakemukset otetaan huomioon.

Lisätietoja antavat
vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi, puh. 044 4457 701, henrik.kiviniemi@pyhajarvi.fi ja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Asko Kauranen, puh. 040 588 5698