Avoimet työpaikat 16.3.2017

Sonkajärvi/ kunnansihteeri

Sonkajärven kunta julistaa haettavaksi

KUNNANSIHTEERIN viran

Kunnansihteeri vastaa kunnan hallinnon ja talouden kehittämisestä. Tehtäviin kuuluvat kunnanhallituksen ja valtuuston asioihin liittyvät valmistelu‐, sihteeri‐ ja toimeenpanotehtävät sekä tiedottaminen. Kunnansihteeri vastaa myös talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä maksuvalmiudesta. Lisäksi hän toimii hallinto‐ ja talouspalvelujen, työllistämisen ja ruokapalvelun tulosalueiden esimiehenä sekä kunnan tietohallinnosta vastaavana. Kunnansihteeri on kunnan johtoryhmän jäsen ja toimii kunnanjohtajan sijaisena.

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kunnallishallinnon ja -talouden tehtäviin. Arvostamme yhteistyö‐ ja esimiestaitoja sekä ennakkoluulotonta suhtautumista kunnallishallinnon ja -talouden haasteisiin. Työhön sisältyy iltatyötä. Ajokortti on välttämätön.

Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti 18.4.2017 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös osoitteella Sonkajärven kunta/kunnanhallitus, Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi tai sähköpostiosoitteeseen sonkajarvi@sonkajarvi.fi.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Simo Mäkinen, puh. 0400 571 091, simo.makinen@sonkajarvi.fi. Lisätietoja kunnasta osoitteessa www.sonkajarvi.fi.

Sonkajärvellä 13.3.2017
KUNNANHALLITUS