Avoimet työpaikat 10.2.2017

Valtiovarainministeriö/ osastopäällikkö

Valtiovarainministeriö on talouden, julkisen hallinnon ja toimintatapojen vahva uudistaja, ohjaaja ja toimintaedellytysten luoja.

Valtiovarainministeriössä on täytettävänä

OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRKA

Virka täytetään 1.4.2017 lukien määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Virka on ministeriön yhteinen ja sijoitettu kunta- ja aluehallinto-osastolle.

Osastopäällikkö vastaa kunta- ja aluehallinto-osaston johtamisesta. Osastopäällikön tehtävissä painottuvat maakuntauudistuksen edellytysten varmistaminen sekä maakuntien ja kuntien taloutta ja hallintoa koskevien asioiden valmistelun johtaminen.

Lisätietoja antavat valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, puh.02955 30292 ja hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Helena Tarkka, puh.02955 30141.

Laajempi hakuilmoitus ja sähköinen haku löytyvät osoitteesta www.valtiolle.fi (ID 28-88-2017). Hakemukset pyydetään toimittamaan 23.2.2017 klo 16.15 mennessä.