Avoimet työpaikat 16.3.2017

Viitasaari/ ympäristötoimen toimialajohtaja

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi huolehtii rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaispalvelujen tuottamisesta Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven ja Viitasaaren alueella. Isäntäkuntana toimii Viitasaaren kaupunki. Viitasaaren kaupunki on vajaan 7000 asukkaan vireä ja elinvoimainen aluekeskus.

Viitasaaren kaupunki julistaa haettavaksi Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen

YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAJOHTAJAN VIRAN

Virkaan valittavalta vaaditaan kelpoisuusehtojen mukaan soveltuva teknillinen, luonnon-, lääke- tai eläinlääketieteen tai maa- ja metsätaloustieteen korkeakoulututkinto tai alan opistotasoinen teknillinen tutkinto sekä perehtyneisyys kunnalliseen ympäristöhallintoon. Eduksi katsotaan lisäksi kokemus rakennusvalvonnan tai ympäristönsuojelun tehtävistä.

Suunnitellun maakuntauudistuksen johdosta toimenkuva tulee myöhemmin painottumaan johtamisen lisäksi rakennusvalvonnan tai ympäristönsuojelun asiantuntijatehtäviin.

Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.6.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset kelpoisuuden osoittavine todistuksineen, ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 11.4.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Viitasaaren kaupunginhallitus, Keskitie 10, 44500 Viitasaari.
Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista arvioijaa.

Lisätietoja Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimesta ja Viitasaaren kaupungista löytyy kotisivuiltamme www.pkyt.fi ja www.viitasaari.fi.
Lisätietoja virasta antavat vs ympäristötoimen toimialajohtaja Janne Litmanen puh. 044 459 7385, kaupunginjohtaja Janne Kinnunen puh. 044 459 7300 tai ympäristölautakunnan puheenjohtaja Sami Wiik puh. 040 5367758.

VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS