Kuntavaaleissa 2012 oli ehdokkaana yli 37 000 henkilöä. Heistä noin puolet valittiin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi. Suurin osa valtuutetuista ja varavaltuutetuista käytti oman ilmoituksensa mukaan alle 800 euroa vaalikampanjaansa.

Suurin osa käytti kampanjaansa alle 800 euroa, mutta osuudet vaihtelevat puolueiden välillä. Alla oleva grafiikka näyttää puolueittain niiden ehdokkaiden osuuden, jotka käyttivät vähemmän kuin 800 euroa.

2016-10-kommuntorget-valfinansiering-partier-fi