Matkailun onnistuminen vaatii kunnalta

osaamista ja yhteistyötä

Monet kunnat panostavat matkailuun liittyviin aloihin, jotta kuntaan saataisiin työllisyyttä ja tuloja.

Professori Johan R. Edelheim

Matkailualan tutkimus- ja kou…