julkiset hankinnat

PIELEEN MENI

Kilpailutus voi mennä kunnassa joskus pahasti pieleen. Hankinnassa oleellista on ottaa huomioon tuotteen tai palvelun koko elinkaari. Kunnat ja kuntayhtymät tekevät hankintoja 19 miljardilla eurol…