SEURAAVA NUMERO 12.2. kuntatalous

Lisää velkaa ja velvoitteita

Kuntien talous heijastelee kansantalouden kehitystä ja valtion päätöksiä. Kuntien tulopohjaa on kavennettu ja tehtäviä lisätty heikoin laskelmin. Valtiovarainmini…