Karvian kunnassa rakennettiin valokuituverkkoa jo kesällä 2010. Kuva: Sunet / Suupohjan Seutuverkko

Kuituverkko rouhaisi

Rautavaaran taloutta

Pitkien etäisyyksien Rautavaaralla haluttiin toteuttaa laajakaista yhteisöllises…