[ Ajassa ]

Hoidon laadusta kertoo se, miten hyvin potilas paranee leik- kauksesta muiden hoitoyksiköiden potilaisiin verrattuna.

Miten me pystymme

valitsemaan?

Sosiaali- ja terveydenhuollon laatumittarit ovat jääneet sivuun sote…