Kuntien toimintavapautta

ja uudistushenkeä tuettava

Palvelujen nykyistä tehokkaampi ja asiakaslähtöisempi tuottaminen edellyttää toimintavapauksia kunnille.

Tehtäviä ja velvoitteita on vähennettävä ja kelpoisuusehtoja tul…