Työaikaa pidentämällä

parempaan tuottavuuteen

Työmarkkinajohtajat avasivat keskustelun julkisen sektorin työajan pituudesta.

Työtuntien lisäyksellä olisi suora vaikutus tuottavuuteen, he sanovat.

Julkisella sektorilla teh…