kuntatalous

KT: Kuntien irtisanomiset

lisääntyvät tänä vuonna

Yt-neuvotteluihin joudutaan ennakkotietojen mukaan tänä vuonna 37 kunnassa ja kuntayhtymässä. 16 kuntaa ja kuntayhtymää lomauttaa arviolta noin 2 600 työntekijää keskimäärin 16 kalenteripäiväksi.

Irtisanomisia tulee enemmän kuin viime vuonna.

Kuntien työntekijöillä olisi haluja paikalliseen sopimiseen. Työnantajan mukaan lomautukset ja irtisanomiset voitaisiin välttää paikallisin säästösopimuksin.

kuntalehti kuva:seppo haavisto

Kunta-alalla on laaja paikallinen sopimusoikeus. Henkilöstöjärjestöt ovat kuitenkin haluttomia paikallisiin säästösopimuksiin, vaikka niillä voitaisiin KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtajan Markku Jalosen mukaan välttää työntekijöiden lomautukset ja irtisanomiset,

Markku Jalonen korostaa, että paikallisella sopimisella voitaisiin ottaa huomioon kuntakohtaiset ja kuntayhtymäkohtaiset sopeutustarpeet.

Jalonen sanoo, että henkilöstöjärjestöt eivät ole valmiita minkäänlaisiin paikallisiin säästösopimuksiin. Viime vuonna vain 11 kunnassa ja kuntayhtymässä saatiin KT:n kunnista kokoamien tietojen mukaan aikaan henkilöstömenojen säästämisestä paikallisia sopimuksia.

Tänä vuonna varaudutaan 37 kunnassa ja kuntayhtymässä yt-neuvotteluihin. Arvioiden mukaan 16 kuntaa ja kuntayhtymää lomauttaa yhteensä noin 2 600 työntekijää. Keskimäärin lomautus kestää 16 kalenteripäivää.

Henkilöstömenoja leikattiin 1,4 prosenttia

KT:n selvityksen mukaan kunta-ala onnistui viime vuonna leikkaamaan henkilöstömenoista keskimäärin 1,4 prosenttia. Se merkitsi 302 miljoonan euron leikkausta koko kunta-alan työvoimakustannuksissa. Palkkasumma henkilösivukuluineen oli viime vuonna noin 21 miljardia euroa.

Tälle vuodelle odotetaan samansuuruisia säästöjä. KT:n kyselyyn vastanneet kuntatyönantajat varautuvat 1,6 prosentin, eli 336 miljoonan euron, säästöihin työvoimakustannuksista tänä vuonna. Säästöjen tarvetta on KT:n mukaan lähes kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä.

Kunnat ja kuntayhtymät sanoivat viime vuonna taloudellisin perustein kuntasektorilta irti noin 250 ihmistä. Tänä vuonna irtisanomisten määräksi arvioidaan noin 300.

Kuntatalous on kokonaisuus

Henkilöstömenosäästöt ovat tärkeä osa kuntatalouden tasapainottamista, Markku Jalonen sanoo.

- Pysyviin säästöihin päästään tarkastelemalla kuntataloutta kokonaisuutena. Avainasemassa ovat rakenteelliset uudistukset, työn tekemisen organisointi ja työmenetelmien uudistaminen.

Lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita ei ole toistaiseksi pystytty kunnilta vähentämään. Kunnallisten palvelujen kysyntä on lisäksi kasvanut.

Lokakuussa 2014 kuntasektorilla työskenteli 429 000 palkansaajaa. Vuonna 2018 kuntasektorilla työskentelisi ennusteen mukaan 413 000 palkansaajaa, jos huomioon ei ole oteta sote- ja maakuntauudistuksen tuomia henkilöstövaikutuksia. ♦

KT Kuntatyönantajien henkilöstömenosäästötiedusteluun vastasi 243 kuntaa ja kuntayhtymää. Tiedustelu kattaa 71 prosenttia koko kunta-alan henkilöstöstä.

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Lokakuussa 2014 kuntasektorilla työskenteli 429 000 palkansaajaa.
Lokakuussa 2014 kuntasektorilla työskenteli 429 000 palkansaajaa.