KUNTALEHTI UUTISET

Tuoreimmat kuntauutiset osoitteessa Kuntalehti.fi

Haluatko miljonääriksi,

Puumalan Matias Hilden?

Matias Hilden Kuva: Nelonen MediaSuomen nuorin kunnanjohtaja, Puumalan Matias Hilden, 28, kuittasi Nelosen Haluatko miljonääriksi -ohjelmasta 7 000 euroa.

Jos olisit voittanut miljoonan, olisiko Puumalan pikku kunta saanut siitä osansa?

- Kyllä siitä varmaan hyväntekeväisyyteen osa olisi mennyt. Mutta en sitä suoraan kunnan hyväksi olisi laittanut. Jollain muulla tavalla raha olisi paikkakunnalla näkynyt.

Mitä miljoonalla saisi aikaiseksi kunnassa?

- Tietysti siitä menee ensiksi verot. Verotuloja kunta sillä saisi ja niistä kunnallekin tulisi osansa. Saisihan sillä semmoiset parisenkymmentä henkilötyövuotta, tai 22–25 helpostikin eri tehtäviin. Yhtä sun toista olis voinut saada.

Millainen kokemus osallistuminen oli?

- On ihan toisenlaista olla itse mukana tuollaisessa kilpailussa kuin katsoa sitä kotona. Ero oli jyrkempikin, kuin mitä ennalta arvioin. Totta kai kun on rahat pelissä, sitä joutuu miettimään paljon tarkemmin, mitä vastaa ja vastaako mitään. Se on hirmu paljon helpompaa kotona ollessa, kun ei ole mitään paineita.

Miten aiot käyttää 7 000 euron voittosumman?

- En tiijä vielä tarkemmin. Kai sillä jotain pientä ekstraa, ehkä joku lomareissu tehdään. Siitäkin voitosta menee ensiksi verot. Se on ansiotuloa.

MERJA OJANSIVU

ODA-projektille miljoonarahoitus

Kuntaliiton yhteydessä toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen yhteistyöfoorumin, AKUSTI-foorumin, kautta käynnistynyt Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) projekti siirtyy toteutusvaiheeseen.

Hanke tuottaa uudenlaisen toimintamallin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Mallista tulee kansalaisille tarjottavien sähköisten hyvinvointipalveluiden runko.

Toteutuksessa hyödynnetään kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisia valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita, kuten Kanta-palveluita.

ODA-hankkeeseen osallistuu suuri joukko kuntia ja kuntayhtymiä. Hankkeen vetäjänä toimii Espoon kaupunki. Mukana ovat Eksote, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Kuopio, Lahti, Oulu, Porvoo, Sodankylä, Tampere, Turku ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti helmikuun alussa myöntäneensä ODAlle rahoituksen.

ODA-hankkeen suuruus noin 13 miljoonaa euroa. Valtio ja kunnat jakavat kulut noin puoliksi.

Valtion osalta kehittämistyötä rahoitetaan hallitusohjelman kärkihankerahoituksen kautta. Projekti toteuttaa sekä ”digitalisoidaan julkiset palvelut” että ”palvelut asiakaslähtöisiksi” -kärkihankkeita. Syntyvät ratkaisut ovat valmistuessaan 2018 kaikkien kuntatoimijoiden ja uusien maakuntien käyttöönotettavissa.

Ensimmäiset kunnat alkavat käyttää järjestelmää vuoden 2017 lopulla ja laaja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2018 aikana.

Kuntien esimiehet ja keskijohto

valmentautuvat

konsernitoimintaan

Yli 130 kunta-alan organisaation esimiestä ja keskijohdon edustajaa on kouluttautunut kuntakonsernien uudistuviksi esimiehiksi.

He saavat EKJ-sertifikaatin, joka on Kuntaliiton sertifikaatti vastaavien KPJ-Kuntapuheenjohtaja- ja KJ-Kuntajohtaja-sertifikaattien rinnalla.

Uudistuva esimies kuntakonsernissa -kehittämisohjelma on ollut käynnissä 2014–2016 ja se päättyy tänä keväänä.

Ohjelmassa on mallinnettu kuntakentän uutta johtajuutta ja kehittämiskonseptia esimiesten osaamisen kehittämiseksi.

Koulutusohjelman toteuttavat yhdessä kuntaorganisaatiot, KT Kuntatyönantajat, Kuntaliitto, Keva, FCG ja AaltoEE sekä Tampereen ja Vaasan yliopistot. Ohjelmaa rahoittaa Tekes, yhteistyökumppanit ja mukana olevat pilottiorganisaatiot.

Koulutusohjelmassa on ollut mukana yhteensä 12 pilottikuntia ja -kuntayhtymää. Kaikkiaan yli 300 esimiestä on ollut mukana ohjelman kehittämisessä. Ohjelman johtamisfoorumeihin, valmennuspäiviin, on osallistunut keskimäärin 200 esimiestä, joista 134 suoritti EKJ-sertifikaatin.

Pilotin osallistujaorganisaatiot sekä sertifikaattien suorittajat verkossa osoitteessa kunnat.net.

Poliisin toimipisteiden

lakkauttamisista

tehdään päätöksiä keväällä

Sisäministeriö kerää kevään aikana lausuntoja Poliisihallituksen ehdotuksesta poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittämisestä. Päätös poliisin toimipisteiden mahdollisista lakkauttamisista tehdään lausuntokierroksen jälkeen maaliskuussa. Asiassa kuullaan muun muassa kuntia sekä alueellistamisen koordinaatioryhmää.

Poliisihallituksen selvityksen tavoitteena on karsia toimipisteverkostoa ja alentaa toimitilakustannuksia, ottaen huomioon jo tehdyt tai käynnistetyt toimenpiteet. Tavoitteena on myös hillitä poliisimiesten määrän laskua eli toisin sanoen siirtää määrärahoja seinistä toimintaan. Poliisin operatiivinen toimintakyky ei myöskään saa heikentyä uudistusten myötä.

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja talouden kiristyminen edellyttävät, että poliisi suunnittelee palvelunsa uudella tavalla. Odotukset asuinpaikasta riippumattomien ja sähköisten palveluiden suuntaan kasvavat. Sähköinen asiointi palvelumuotona uudistaa sekä poliisihallintoa että asiakkaille tarjottuja palveluja.

Poliisiasemia on nyt 119 eri puolella Suomea. Uusia poliisitaloja rakennetaan tällä hetkellä Kotkaan ja Joensuuhun. Tiloja poliisin käyttöön peruskorjataan Lahdessa, Lappeenrannassa ja Oulussa.

Ehdotuksessaan Poliisihallitus lähtee siitä, että yhden toiminnon toimipisteitä ei tulisi jatkossa sisältyä poliisin palveluverkkoon. Poliisihallituksen mukaan esitetyillä poliisiasemien lakkauttamisilla saadaan aikaan 1 034 464 euron vuosittaiset säästöt.

Poliisihallitus esittää poliisiasemien lakkautuksia Helsingin, Itä-Suomen, Itä-Uudenmaan, Lounais-Suomen, Oulun ja Sisä-Suomen alueilla.

Oikeus kumosi Kittilän kunnanjohtajan

Anna Mäkelän potkut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen, jolla kunnanjohtaja Anna Mäkelä irtisanottiin. Oikeuden mukaan Mäkelälle ei ole ennen hänen irtisanomistaan varattu tilaisuutta tulla kuulluksi kuntalaissa ja hallintolaissa säädetyllä tavalla.

Kittilän kunnanvaltuusto erotti Mäkelän vuonna 2014 äänin 23–4 perusteena luottamuspula. Mäkelä ja valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys, vas., valittivat päätöksestä. Yritys kertoi Kuntalehdelle nyt selvittävänsä, miten kunnassa edetään.

- Täytyy katsoa, kuka ylipäätään voi osallistua asian käsittelemiseen, hän sanoo, ja muistuttaa että prosessia tutkii myös keskusrikospoliisi.

Tällä hetkellä ei ole tietoa, aikooko Mäkelä palata virkaansa. Kittilän vt. kunnanjohtajana toimii Kyösti Tornberg.

Oikeus kumosi Kittilän kunnanjohtajan

Anna Mäkelän potkut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen, jolla kunnanjohtaja Anna Mäkelä irtisanottiin. Oikeuden mukaan Mäkelälle ei ole ennen hänen irtisanomistaan varattu tilaisuutta tulla kuulluksi kuntalaissa ja hallintolaissa säädetyllä tavalla.

Kittilän kunnanvaltuusto erotti Mäkelän vuonna 2014 äänin 23–4 perusteena luottamuspula. Mäkelä ja valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys, vas., valittivat päätöksestä. Yritys kertoi Kuntalehdelle nyt selvittävänsä, miten kunnassa edetään.

- Täytyy katsoa, kuka ylipäätään voi osallistua asian käsittelemiseen, hän sanoo, ja muistuttaa että prosessia tutkii myös keskusrikospoliisi.

Tällä hetkellä ei ole tietoa, aikooko Mäkelä palata virkaansa. Kittilän vt. kunnanjohtajana toimii Kyösti Tornberg.