LAKIKLINIKKA

Miksi hankintalain 16 §:n mukaiset

EU-kynnysarvot poikkeavat voimassa

olevista EU-kynnysarvoista?


Hankintalain
mukaisia EU-kynnysarvoja tarkastellessa tulee aluksi tutustua hieman niiden taustaan.

Suomi on jo ennen EU-jäsenyyttään liittynyt j…