kuntatalous

Päivähoitomaksujen korotuksilla

ristiriitainen vastaanotto

Hallitus haluaa kuntien keräävän päivähoitomaksuilla 54 miljoonaa euroa lisätuloja.

Hallitus suunnittelee päivähoitomaksusta kertyvien tulojen nostamista tekemällä maksurajoihin normaalien indeksikorotuksien lisäksi tasokorotukset sekä nostamalla maksun ylärajaa.

Osassa kuntia otetaan tulojen lisääntyminen tyytyväisenä vastaan, mutta monessa kunnassa kootaan jo rivejä tasokorotusten estämiseksi. Myös päivähoitomaksujen progressiota on vaadittu loivennettavaksi. Maksimimaksun todetaan tulevan jo keskituloisille perheille.

Myös tasokorotusten suunnitellaan tulevan voimaan elokuun alussa. Tälle vuodelle kuntien maksutulot kasvaisivat laskelmien mukaan 24,5 miljoonaa euroa ja ensi vuonna 54 miljoonaa.

Kuntien maksutuottojen kasvamisella ei ole vaikutusta kuntien valtionosuuksiin.

Maksu määräytyy niin, että se on tietty prosentti määrätyn tulorajan ylittävästä tulosta. Sekä tuloraja että maksuprosentti riippuvat perheen koosta.

Hallituksen ajamat korotukset kohdistuvat erityisesti maksuasteikon yläpäähän. Enimmäismaksun alle jääviä maksuja hallitus esittää korotettavaksi vähemmän.

Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajien asiakasmaksut pienenevät jonkin verran.

Tuloraja vaihtelee nyt 1 355:n ja 2 248 euron välillä, ja maksuprosentti sen yli menevästä tulosta on 7,9−11,5. Uudet luvut olisivat alatulorajat 1 403−2 328 euroa ja maksuprosentit 8,8−11,5.

Mikäli perheessä on yli kuusi henkeä, tulorajoihin tulee vielä korotus.

Lisäksi on määrätty enimmäismaksu, joka on katkaissut parhaiten ansaitsevien maksujen kasvun. Tätä maksimimaksua on tarkoitus korottaa 22 prosenttia eli ensimmäisestä lapsesta 289 eurosta 354 euroon.

Maksukorotuksia ja samalla uudistettavaa koko maksulakia koskeva lausuntoaika päättyy 24. helmikuuta. ♦

Tyhjät asunnot käyttöön välivuokrauksella

Uutta välivuokraustoimintaa voisivat harjoittaa Y-Säätiö, halukkaat kaupungit sekä asumisen tukipalveluja tuottavat organisaatiot. Uuden välivuokrausmallin avulla yksityinen asunnonomistaja voisi vuokrata asuntonsa yleishyödylliselle organisaatiolle, joka jälleenvuokraisi sen asunnottomalle.

Näin ehdottaa epävirallinen työryhmä, joka on etsinyt ratkaisuja kasvavaan vuokra-asuntojen tarpeeseen.

Asukkaalle tarjottaisiin samalla tukipalvelua, jolla varmistettaisiin asumisen onnistuminen. Yleishyödylliset organisaatiot voisivat myös ostaa asuntoja vuokrattavaksi yksityisiltä omistajilta.

Työn taustalla on turvapaikanhakijoiden määrän viimeaikainen kasvu ja sen vaikutukset tilanteessa, jossa valtion tukemiin kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin on jo ennalta pitkät jonot etenkin pääkaupunkiseudulla.

Ehdotuksen mukaan välivuokrauksella voitaisiin saada vuokra-asuntoja nopeasti tarjolle, sillä siinä hyödynnettäisiin olemassa olevaa asuntokantaa.

Työryhmä korostaa myös vuokra-asuntojen uustuotannon tarvetta. Uustuotannon määristä ja riittävästä tonttitarjonnasta on tarkoitus sopia maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimuksissa (MAL-sopimukset), joita koskevat neuvottelut pyritään saamaan päätökseen kevään kuluessa. Eniten uusista valtion tukemista vuokra-asunnoista on pulaa pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa.

Vuokra-asuntoja tarvitsevat myös Suomeen tulleet turvapaikanhakijat. Valtaosa heistä hakee todennäköisesti valtion tukemaa

FCG ostaa DMS:n osakkkeet ja asiantuntemuksen

FCG vahvistaa osaamistaan terveydenhuollon johtamisjärjestelmien toimittajana ja konsulttina ostamalla DRG Medical Systems Oy:n eli DMS:n koko osakekannan.

DMS on terveydenhuollon hoitoprosessien tuotteistamiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Sen keskeiset tuotteet ovat APR (Avohoidon potilasryhmitys), ja EPR (terveydenhuoltojärjestelmän episodiryhmittely).

FCG on Kuntaliiton kokonaan omistama konsultti- ja koulutusyhtiö.

Konsernijohtaja Ari Kolehmaisen mukaan FCG:llä on yrityskauppojen ansiosta ainutlaatuinen asema sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijana ja ratkaisutoimittajana. DMS-kaupalla vahvistetaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseen tuotteistukseen ja siinä käytettäviin luokituksiin ja tiedon analysointiin liittyvää asiantuntemusta.

- Samalla vahvistetaan myös FCG:n terveydenhuollon osaajien tiimiä,

FCG:n tavoitteena on yhdistää eri potilasluokittelujärjestelmät palvelemaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää.

- Kaikki tämä tieto on ratkaisevan arvokasta, kun maakunnissa ryhdytään suunnittelemaan palveluiden järjestämistä ja tasoa, jolla ne tarjotaan asiakkaille.

Kaupan myötä DMS:n asiakkaiden asema ei muutu. DRG Medical Systems Oy:n henkilöstö siirtyy FCG Konsultoinnin palvelukseen. Asiakas- ja yhteistyösopimukset jatkuvat nykyisillä ehdoillaan.