Seuraava numero ilmestyy 3.3. TEEMA: YMPÄRISTÖ

Kotka hyödyntää puistojaan, kuten Karhulan Jokipuistoa, matkailussa. Kuva: Seppo Närhi
Kotka hyödyntää puistojaan, kuten Karhulan Jokipuistoa, matkailussa. Kuva: Seppo Närhi

Viihtyisiä ympäristö rauhoittaa mieltä

jo parantaa kunnan imagoa

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä, mutta erityinen vastuu ympäristöstä on yleisten alueiden omistajilla.

Meneillään on vihervuosi, jonka aikana tuodaan eri tavoin esiin viihtyisän ympäristön merkitystä. Teemavuoden iskulause kuuluu: Minun maisemani – maalla ja kaupungissa.

Kunnat ja kaupungit ovat keskeisiä viheralueita hallinnoivia toimijoita. Kaikilla ihmisillä, kuten liikuntarajoitteisilla, vanhuksilla ja lapsilla, ei ole mahdollisuutta liikkua pitkiä matkoja, ja siksi lähiympäristö ei saisi rakennetussa ympäristössä olla 300 metriä kauempana asuinpaikasta.

Viihtyisällä lähiympäristöllä on merkitystä ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Hyvässä ympäristössä mieli rauhoittuu.

Kaunis ja monipuolinen ympäristö on myös tärkeä imagotekijä. Kunta, joka haluaa houkutella lisää asukkaita, yrityksiä ja turisteja, satsaa korkeatasoiseen ympäristöön.

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että korkeatasoinen pihaympäristö nostaa kiinteistön arvoa, jopa yli kymmenen prosenttia. Viihtyisään ympäristöön tehdyt investoinnit eivät siis mene hukkaan. ♦