tietoplus

Soten käyttökustannukset

22 miljardia euroa

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten muutokset ja erot ovat suuria.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset keskimäärin per asukas olivat vuonna 2014 reaal…