Soten rahoitusesityksen

ja lakiehdotusten

valmistuttava huhtikuussa

Kuntien talous muuttuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä radikaalisti. Valistuneet arviot liikkuvat tällä haavaa tasolla, että kuntien verotuloista siirtyisi maakunnille 12 prosenttia ja nykyisistä valtionosuuksista 75 prosenttia.

Talouden muutoksiin tulee vaikuttaman merkittävästi myös kuntien sote-omaisuuden kohtalo.

Ennen kuin sote- ja maakuntauudistus voidaan lähettää lausuntokierroksille, uudistusten rahoitusesityksistä on löydettävä poliittiset ratkaisut ja lakiesitykset on saatava valmiiksi.

kuntalehti

Lainvalmistelijoitten pöydillä on ennennäkemätön valmistelusuma. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki sekä maakuntalain voimaanpanolaki ovat vain osa uudistusten vaatimasta lainsäädännöstä.

Myös muun muassa peruspalveluiden valtionosuuden ja verolainsäädännön tarkistusesitykset on tehtävä ennen lausuntokierrosta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallintouudistuksen projektijohtaja Tuomas Pöysti sanoo, että lakien valmistelu etenee työaikataulun mukaisesti. Hallituksen esityksen luonnokset ovat annettavissa kevään 2016 loppuun mennessä.

Tavoiteaikataulu on huhtikuussa.

- Kaikista säädöksistä on säädösten rungot, Pöysti kertoi lakien valmistelutilanteesta tammikuun lopulla.

- Rahoitusratkaisun pykälät tehdään loppuun siinä vaiheessa, kun laskelmat ja niihin perustuvat sisältölinjaukset valmistuvat. - Rahoitusratkaisu etenee muuten samassa aikataulussa kuin muukin lainsäädäntö. ♦

Faktat

Nämä lakiesitykset saatava valmiiksi kolmessa kuukaudessa

Sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen ensimmäisen vaiheen vaatimat

uudet lakiesitykset:

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki

Maakuntalaki (itsehallintoalueita koskeva peruslaki: hallinto, talous ja toiminta)

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaki

Maakuntien valtionosuuslaki (maakunnan yleinen valtionosuus)

Kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki (nykyisen kuntien yleisen valtionosuuslain uusiminen)

Rahoitusuudistuksesta johtuvat verolainsäädännön tarkistukset

Varainsiirtoverolain muutos (siirtymäkauden järjestelyt)

Vaalilain ja vaalirahoituslain muutos

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muutos

Kunnallisen viranhaltijalain, virka- ja työehtosopimuksista annetun lain ja kunnallisesta työ-markkinalaitoksesta annetun lain muutokset, kunnallisen eläkelainsäädännön ja Kevaa koskevaan lainsäädännön muutokset.

Lisäksi jo ensimmäisessä vaiheessa voidaan joutua valmistelemaan lähinnä teknisiä muutoksia, mahdollisesti erillisessä hallituksen esityksessä, esimerkiksi seuraavaan yleislainsäädäntöön:

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, hallintolaki, kielilaki, arkistolaki, Saamen kielilaki, laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta, hallintolainkäyttölaki, laki julkisista hankinnoista, konkurssilaki ja laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Faktat

Nämä lakiesitykset saatava valmiiksi kolmessa kuukaudessa

Sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen ensimmäisen vaiheen vaatimat

uudet lakiesitykset:

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki

Maakuntalaki (itsehallintoalueita koskeva peruslaki: hallinto, talous ja toiminta)

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaki

Maakuntien valtionosuuslaki (maakunnan yleinen valtionosuus)

Kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki (nykyisen kuntien yleisen valtionosuuslain uusiminen)

Rahoitusuudistuksesta johtuvat verolainsäädännön tarkistukset

Varainsiirtoverolain muutos (siirtymäkauden järjestelyt)

Vaalilain ja vaalirahoituslain muutos

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muutos

Kunnallisen viranhaltijalain, virka- ja työehtosopimuksista annetun lain ja kunnallisesta työ-markkinalaitoksesta annetun lain muutokset, kunnallisen eläkelainsäädännön ja Kevaa koskevaan lainsäädännön muutokset.

Lisäksi jo ensimmäisessä vaiheessa voidaan joutua valmistelemaan lähinnä teknisiä muutoksia, mahdollisesti erillisessä hallituksen esityksessä, esimerkiksi seuraavaan yleislainsäädäntöön:

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, hallintolaki, kielilaki, arkistolaki, Saamen kielilaki, laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta, hallintolainkäyttölaki, laki julkisista hankinnoista, konkurssilaki ja laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.