[ Ajassa ]

Lähihoitaja Jenni Mustonen auttoi Launeella asuvaa Elli Mäkistä syksyllä 2016.
Lähihoitaja Jenni Mustonen auttoi Launeella asuvaa Elli Mäkistä syksyllä 2016.

Kotihoidon ulkoistus

paransi tuottavuutta

Laajassa tutkimuksessa seurattiin Lahden Launeen kotihoitoalueen palveluiden ulkoistusta.

Merja Ojansivu Kuva: Lauri Rotko

Lahden kotihoidon ulkoistetun palvelun hinta osoittautui tutkimuksessa tuntuvasti kaupungin omaa toimintaa halvemmaksi. Ulkoistuksen siirtymävaihe tuotti tuskaa asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle. Kahden vuoden kuluttua luottamus näytti palautuneen samalle tasolle kaupungin toiminnan kanssa.

Tieto perustuu Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) laajaan tutkimukseen, jossa seurattiin Lahden Launeen kotihoitoalueen palvelujen ulkoistusta keväästä 2015 vuoden 2017 loppuun.

Launeen kotihoitopalvelut siirtyivät Debora Oy:lle ja Mainio Vire Oy:lle, nykyiselle Kotipalvelu Mehiläiselle. Ulkoistus koski alueen päivittäistä kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa kello 7–22 välisenä aikana. Asiakkaan palvelutarpeen määrittely jäi edelleen kaupungin asiakasohjauksen tehtäväksi.

Tutkimuksen mukaan ulkoistuksella onnistuttiin laskemaan kotihoitopalvelun hintaa vuoden 2014 tasosta noin 26 prosenttia vuoteen 2016. Vastaavana aikana kaupungin muiden kotihoitoalueiden keskimääräinen hoitotuntihinta nousi vajaat 9 prosenttia.

Yksityinen työ joustaa

Hankejohtaja Ismo Rautiainen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä toteaa, ettei ennen LUTin tutkimusta kenelläkään ollut käsitystä kotihoidon markkinahinnasta Lahdessa.

- Kilpailu alalla on kovaa ja se vaikutti yksityisten yritysten hintaan. Mutta yksityisillä on myös joustavampi tapa käyttää henkilöstöä. Julkisella puolella työehtosopimukset ovat jäykemmät.

Palvelujohtaja Hanna Hutka-Ojanen Mehiläisestä vahvistaa, että henkilöstön käyttö kotihoidossa perustuu tarpeeseen ja käytössä ovat erilaiset sopimusmuodot. Suurin osa Mehiläisen kotihoidon työsuhteista on vakituisia, mutta osa henkilöstöstä työskentelee pätkäsuhteissa tai nollatuntisopimuksilla.

- Kaikki työntekijät eivät haluakaan vakituista työsuhdetta. Esimerkiksi pienten lasten äidit keikkailevat mielellään, Hutka-Ojanen kertoo.

Myös Launeen toisen yksityisen yrityksen Deboran käytössä ovat erilaiset työsopimustyypit. Deborassa työskennellään itseohjautuvana tiiminä ja työntekijät laativat esimerkiksi työvuorot yhdessä. Esimiestä ei ole lainkaan, vaan valmentaja tarjoaa etä- ja lähitukea pulmatilanteissa.

Kotihoitaja 2.0 astui kehiin

Tutun kaupungin kotihoidon vaihtuminen kesken asiakkuuden tuotti asiakkaille ja heidän omaisilleen pelkoa ja jännitystä. Pitkään samoina pysyneet hoitajat vaihtuivat uusiin, useimmiten paljon nuorempiin. Luottamuksen rakentuminen vei aikaa ja aluksi asiakkaat olivat tyytymättömiä.

Siirtymävaihe ei todellakaan mennyt kuin Strömsössä. Omaiset näkivät ongelmia rutiininomaisen hoidon ja hoivan saumattomassa jatkumisessa, harvoin toistuvissa asiakkaan palveluissa, monitoimijapalveluverkoston hallinnassa, työntekijöiden ammattitaidossa, lääketurvallisuudessa, palveluun kuuluvien tarvikkeiden toimittamisessa, yhteyden saamisessa palveluntuottajaan ja kuulluksi tulemisessa.

Toisaalta sairaanhoitaja- ja lääkäripalvelujen saatavuuden kiiteltiin parantuneen. Kun ulkoistusta oli kestänyt vajaat kaksi vuotta, asiakkaiden ja omaisten luottamus oli kohentunut lähelle kokemusta kaupungin kotihoidosta.

Professori Tuomo Uotila LUT:sta kuvailee muutosta siten, että vanhan ja tutun kotihoitajan tilalle astui kotihoitaja 2.0. Yritysten palveluksessa olevat ovat nuorempia ja kokemattomampia kuin kaupungin työntekijät.

Avainlukuja sotelle

Lahden vanhuspalvelut siirtyivät vuoden 2017 alusta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään, joka ennakoi sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymistä maakunnan järjestettäväksi.

Hankejohtaja Rautiaisen mukaan tutkimus antoi tärkeää tietoa kotipalvelun laadusta, hinnoittelusta ja asiakaskokemuksesta. Kun maakunta alkaa vuoden 2020 alusta lähtien tuottamaan sote-palvelut, olisi palvelun järjestäjän eli maakunnan kyettävä vertailemaan palveluntuottajien tarjontaa.

Vertailevaa tietoa eri palveluntuottajista on saatavilla hyvin vähän.

Tutkimus paljasti myös kotihoidon monimutkaisuuden. Kotipalvelulla on paljon yhdyspintoja muihin palveluihin ja esimerkiksi Launeen kokeilussa huomattiin, että vanhusten hyvä suhde hammashoitopalveluihin unohtui ulkoistuksessa tyystin.

[ Faktat ]

Tuntihinta laski

Launeen kotihoidon noin 150 asiakasta siirtyivät keväällä 2014 kaupungilta Debora Oy:lle ja Mainio Vire Oy:lle (siirtyi 2016 Mehiläinen konserniin).

Kaupungin omana toimintana Launeen kotihoidossa hoitotunnin hinta oli ennen ulkoistusta 56,42 euroa. Kaikkien kotihoitoalueiden hoitotunnin keskiarvo oli samaan aikaan 51,21 euroa.

Ulkoistuksen jälkeen 2015 hoitotunnin hinta oli Launeella 41,98 euroa. Samaan aikaan kaupungin omien kotihoitoalueiden hoitotunnin keskiarvo oli 56,15 euroa.

Kaupungin järjestämisvastuulla olevista kahdeksasta kotihoitoalueesta Laune oli tarkastelujaksoilla ainoa, jonka kokonaiskustannuskehitys oli laskeva.

[ Faktat ]

Tuntihinta laski

Launeen kotihoidon noin 150 asiakasta siirtyivät keväällä 2014 kaupungilta Debora Oy:lle ja Mainio Vire Oy:lle (siirtyi 2016 Mehiläinen konserniin).

Kaupungin omana toimintana Launeen kotihoidossa hoitotunnin hinta oli ennen ulkoistusta 56,42 euroa. Kaikkien kotihoitoalueiden hoitotunnin keskiarvo oli samaan aikaan 51,21 euroa.

Ulkoistuksen jälkeen 2015 hoitotunnin hinta oli Launeella 41,98 euroa. Samaan aikaan kaupungin omien kotihoitoalueiden hoitotunnin keskiarvo oli 56,15 euroa.

Kaupungin järjestämisvastuulla olevista kahdeksasta kotihoitoalueesta Laune oli tarkastelujaksoilla ainoa, jonka kokonaiskustannuskehitys oli laskeva.