kuntatalous

DEFLAATIO

Pelätty deflaatio heikentäisi kuntien taloutta. Verotulojen kehitys hyytyisi entisestään, julkisten palvelujen kysyntä kasvaisi ja kuntien rahoituspohja vai…