Tasapainovaatimukset

tiukkenevat,

taloussuunnittelu

korostuu

Kuntataloudelle asetetaan rahoitusasematavoite ja tarkastelu ulotetaan koko kuntatalouteen. Taloussuunnittelun merkitys korostuu.

Tietopohja kuntien tuloista ja menoista on …