Seuraava numero ilmestyy 3.3. TEEMA: YMPÄRISTÖ

Kotka hyödyntää puistojaan, kuten Karhulan Jokipuistoa, matkailussa. Kuva: Seppo Närhi

Viihtyisiä ympäristö rauhoittaa mie…