lakia lukien

Tarvitseeko kuntajohtaja

henkistä työsuojelua?

Kuntien virkajohtajat ovat viime vuosina olleet poikkeuksellisen kovissa paineissa.

Kuntakenttä on ikuisessa myllerryksessä. Enää ei riitä se, että virkajohtaja on hyvää pataa eteen osuneiden luottamuspomojen kanssa. Kuntajohtajan on miekkailtava useassa suunnassa yhtä aikaa.

Onko virkajohtajien taakka inhimillisesti katsoen jo liian raskas? Mikä avuksi, jos paineet käyvät sietämättömiksi ja työuupumus kolkuttaa kyläpäällikön olkapäätä?

Näkemys I

Kevan työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma, minkälaiset asiat kuormittavat kuntajohtajia kaikkein eniten?

- Pitkät työpäivät, tekemättömien töiden paine, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen.

- Myös toistuvat pitkäkestoiset rakenneuudistukset turhauttavat monia. Etenkin, jos vuosikausia kestäneet hankkeet kaatuvat ja työ menee täysin harakoille.

Hyvät trendit?

- Kuntajohtajat ymmärtävät pitää huolta myös itsestään. He tietävät, että fyysisen kunnon ylläpitäminen on ehdoton edellytys jaksamiselle.

Huonot trendit?

- Sosiaalisesta mediasta on tullut uusi henkinen kuormittaja. Sekä nimellä että anonyymisti annettu arvostelu on usein kohtuuttoman raakaa.

Mikä on takuuvarma uupumisen tie?

- Jatkuva epäsopu luottamusjohdon kanssa. Se syö ketä tahansa. Kireimmillään tilanne johtaa luottamuspulaan ja potkuihin.

Eroaako kuntajohtaminen jollakin ratkaisevalla tavalla yritysjohtamisesta?

- Kyllä se eroaa. Ehkä merkittävin erottava tekijä on tehtävän – ja johtajan persoonan – julkisuus.

- Kunnanjohtaja on oman kuntansa julkkis, niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä.

Näkemys II

Hallintotieteiden tohtori ja yliopistonlehtori Jenni Airaksinen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta, mikä kuntajohtajan työssä on ahdistavinta?

- Erilaisilla rajapinnoilla toimiminen samanaikaisesti. Työ repii moneen suuntaan.

- Kuntajohtajalla on lukematon määrä yhteistyötahoja, joiden kanssa on vain pakko pärjätä: kunnan asukkaat, kunnan henkilöstö, luottamuspäättäjät, naapurikunnat, valtiovallan eri orgaanit.

Onko kuntajohtajien stressinsietokyvyssä sukupolvieroja?

- Suurten ikäluokkien johtajat alkavat jäädä hiljakseen eläkkeelle. Hallintouudistusten loputon vyöry joskus selvästi turhauttaa heitä.

- Alle 40-vuotiaiden ikäluokka taas on tottunut ainaiseen myllerrykseen. He eivät tiedä mistään muusta.

Kuntajohtaja lienee välillä melko yksinäinen ihminen?

- Heikkoja hetkiä tulee varmasti jokaiselle. Tärkeintä on se, hänellä on luottamuksellinen suhde kunnanhallituksen avainhenkilöihin. Jos luottamusta ei ole, kenelläkään ei ole kivaa.

- Virkajohtajat saavat paljon voimaa myös kollegoiltaan. Kunnan johtoryhmä on monelle tärkeä selustatuki, samoin virkaveljet ja -sisaret.

Mitä puuttuu? Kuinka kuntajohtajatkin saadaan pysymään järjissään vanhuuseläkkeelle saakka?

- Ylimmän johdon työnohjaus on kuntapuolella yhä retuperällä. Yritysmaailmassa sen sijaan on jo rutiinia, että paineita analysoidaan ja puretaan sparraajien kanssa.

Näkemys III

Kuntajohtajat ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Hattulan kunnanjohtaja Heidi Rämö, järkyttääkö kunta- ja sote-uudistuksen jatkuva kompurointi kuntajohtajien mielenrauhaa?

- Ehkä kenenkään mielenrauha ei sentään ole järkkynyt mutta työrauha kylläkin.

- Suomalaisen yhteiskunnan hyvänä puolena on pidetty vakautta ja ennustettavuutta. Nyt se on puuttunut.

Täyttääkö valtiovallan sekoilu jo kohta työpaikkakiusaamisen, simputuksen, tunnusmerkistön?

- (Naurahdus.) En osaa pitää tilannetta ainakaan konkreettisena työpaikkakiusaamisena.

- Kunta- ja sote-uudistus on kuitenkin ollut pelkästään poliitikkojen käsissä. Virka- ja ammattijohtajia niissä ei ole kuultu. Ei se mieltä ylennä.

Uskaltaako kuntajohtaja hakea apua uupumiseensa omasta työterveyshuollostaan?

- Ainakin pienellä paikkakunnalla oman terveyskeskuksen kynnys voi olla kunnanjohtajalle liian korkea.

- Johtamisen kriisitilanteissa parhaat neuvot saa kollegoilta. Pelkkä lääkärille rupattelu ei silloin riitä.

- Yksi tärkeimmistä Kuntajohtajat ry:n tehtävistä onkin vertaistuen antaminen.