ympäristö

Mitä

hiilen

jälkeen?

Kuntien energiayhtiöillä on edessään iso urakka Suomen pyrkiessä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2050 mennessä.

Yhtiöiden on investoitava uusiin puhtaampiin voimaloihin ja vastattava sa…