ympäristö

Rakennusvalvonta muuttuu

VAIHTOEHDOT

POHDITTAVAKSI

VAALIEN JÄLKEEN

Rakennusvalvonnassa tarvitaan yhä enemmän osaamista ja yhtenevämpiä tulkintoja. Tämän tunnustavat kaikki.

Kunnat haluavat tehtävän perusteellist…