Runsaasta palvelujen käytöstä

tutkimus Vantaalla

Vantaa selvittää mielenterveyspotilaiden palvelujen käyttöä.

Kaupunki ostaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) mielenterveyspalveluita yli 30 miljoonalla eur…