Hajajätevesiasetusta

lievennetään – mutta miten?

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn yritetään saada tolkkua uusilla lievennyksillä ja täsmennyksillä. Hallituksen esitys pyritään saamaan eduskuntaan ennen kesää.

mer…