lakia lukien

Kuntapoliitikko - tiedätkö

missä menevät lahjusrikoksen rajat?

Aivan kaikki kunnallispoliitikot eivät jaksa aina muistaa, että rikoslaki kohtelee kunnallista luottamushenkilöä samalla tavalla kuin virkamiestä.

Esteellisyyssäännösten rikkojalle saattaa rapsahtaa virkasyyte virkavelvollisuuden rikkomisesta tai jopa virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Liian hanakasti vastaanotettu kestitys puolestaan voi tuoda luottamushenkilön eteen syytteen lahjusrikoksesta.

Näkemys I

Julkisjohtamisen ja johtamisen etiikan professori Ari Salminen Vaasan yliopistosta, milloin kuntapoliitikon päässä pitäisi kellojen kilistä?

- Kellojen on kilistävä heti, jos on olemassa pienikin vaara siitä, että luottamushenkilön riippumattomuus on vaarantumassa lahjojen, vieraanvaraisuuden tai muiden etuisuuksien takia.

Ovatko rikoslain lahjussäännökset enää tätä päivää?

- En minä rikoslain lahjussäännöksiä lähtisi missään nimessä kumoamaan. On vain osattava liikkua niiden viitoittamalla rehdillä polulla.

- Kuntaperheessä ei voi olla useita moraaleja yhtä aikaa.

Tarvittaisiinko luottamusväelle oma jokapojan rikoslakimanuaali?

- Ei hullumpi ajatus – esimerkiksi osana hyvän hallintotoiminnan ohjekirjaa. Hyvään eettiseen koodistoon kuuluu ehdottomasti myös se, että jokainen päätöksentekijä tietää toimintansa rikosoikeudelliset reunaehdot.

Jos ja kun uudet maakunnat joskus aloittavat toimintansa, kauhuskenaarionne?

- Edessä on poliittista valtataistelua ja valtavia budjetteja. Toivon hartaasti, että professionaalista johtamista ei tallata poliittisen pelin jalkoihin.

Nyrkkisääntönne kunnallispoliitikolle?

- Vältä epäterveitä verkostoja.

- Älä ajaudu julkisessa tehtävässäsi kiitollisuudenvelkaan. Se johtaa helposti suosintaan.

Näkemys II

Rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen Turun yliopistosta, milloin kuntapoliitikko liikkuu etuisuuksia vastaanottaessaan heikoilla jäillä?

- Ainakin silloin, kun tuntuu siltä, että edun vastaanottaminen pitää salata.

- Tai silloin, kun suostuu tekemään jotakin tai osallistumaan johonkin tilaisuuteen vain sillä ehdolla, että saa siitä joitakin etuja.

Missä menevät sallitun ja kielletyn kestityksen tai messumatkailun rajat?

- Vahvan pääsäännön pitäisi olla, että se kunta, jota asianomainen edustaa, maksaa kustannukset – niin, että toiselta osapuolelta ei oteta vastaan mitään etuja.

- Jotakin vähäistä ja tavanomaista voi silti ottaa vastaan, kuten kohtuullisen lounaan. Siinäkin on silti syytä noudattaa vastavuoroisuutta, jos tilaisuudet toistuvat.

- Tarkkoja euromääräisiä rajoja ei ole – eikä pidäkään olla. Yleispäteviä sääntöjä on vaikeaa määritellä. Epäselvässä tilanteessa kannattaa aina pidättäytyä etujen vastaanottamisesta.

Muuttuuko tilanne, jos kuntapoliitikko ottaa kestitystä tai matkoja vastaan kunnan omistaman yhtiön hallituksen edustajana?

- Yhtiön hallituksen jäsenenä häntä koskevat rikoslain 30 luvun säännökset lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa – sikäli kun kyse on elinkeinotoimintaa harjoittavasta yhtiöstä.

- Jos laista tai kunnan sisäisistä määräyksistä johtuu, että hallituksen jäsenen on oltava esimerkiksi kunnanvaltuutettu, tällaista jäsentä koskevat myös rikoslain 40 luvun – virkarikosluvun – lahjusrikossäännökset. Ne ovat eräiltä osin ankarammat kuin 30 luvun säännökset.

Ovatko rikoslain lahjussäännökset enää tätä päivää?

- Ovat ne hyvinkin tätä päivää. Ei ole mikään luonnonlaki, että yritystoiminnassa ja kunnallishallinnossa pitäisi saada antaa ja ottaa lahjuksia!

Jos ja kun uudet maakunnat joskus aloittavat toimintansa, kauhuskenaarionne?

- Korruption vaara tulee olemaan suuri. Kuntatason poliitikot pyrkivät maakunnan päättäjiksi, vaikka he eivät ole tunnettuja kuin korkeintaan omassa kunnassaan.

- Vaalirahaa tarvitaan siis runsaasti, ja mistäpä sitä muualta saa kuin yrityksiltä. Mutta eivät yritykset jaa rahaa koskaan pyyteettömästi.

Nyrkkisääntönne kunnallispoliitikolle?

- Kunnan tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset kuuluvat kunnan maksettaviksi. Jos joku muu tarjoutuu ne maksamaan, hän pyrkii hyötymään sinusta.

- Suhtaudu kaikkiin osapuoliin tasapuolisesti, älä anna ystävillesi tai tuttavillesi virka-asioissa etusijaa. ♦

ARI MÖLSÄ

ari.molsa@oikeusjuttu.fi

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Piirros Yrjö Klippi
Piirros Yrjö Klippi