Kunnat uudistusten tekijöiksi,
elinvoimaa työllisyydestä

Kunta- ja palvelurakenteiden uudistamista tulee tehdä vapaaehtoisuuden pohjalta.

Kuntien roolia on selkiytett…