SEURAAVA NUMERO 23.4. elinkeinot

Asukkaat, palvelut, matkailu, yritykset ja kulttuuri luovat yhdessä elinvoimaa

Matkailun merkitys kansantaloudelle on kasvanut viime vuosina. Alan osuus bruttokansantuotteesta on noussut matka…