asuminen

Kunnat haluavat eroon

tyhjistä ara-asunnoista

Kohtuuhintaiset vuokra-asunnot ovat olleet edellytys kuntien kehitykselle ja työllisyydelle. Nyt ne ovat tyhjillään ja ajavat etenkin pienten kuntien talouden entistä ahta…