Lastensuojelun vaikuttavuusmittaria

rakennetaan Kuntaliitossa

Paine kuntien tuloksellisuutta ja tuottavuutta kohtaan on kova ja se kasvaa edelleen. Väestön ikääntyminen ja tulopohjan heikko kehitys edellyttävät toimia hyvinv…