asuminen

Täydentämisrakentaminen

on edullisempaa

Olemassa olevan kaupunginosan täydennysrakentaminen tulee kaupungille huomattavasti edullisemmaksi kuin uuden kaupunginosan rakentaminen neitseelliselle alueelle. Tähän j…