asuminen

Omistusasuminen

lisää kulutusta

Asuntohintojen nousu lisää kulutusta. Näin tapahtuu tutkimusten mukaan ainakin lyhyellä tähtäimellä.

Asuntovarallisuus synnyttää varallisuusefektin eli asuntovarallisuutta omistav…