asuminen

Tehoa alueidenkäyttöön

Kuinka tiiviisti rakennetaan? Suositaanko haja-asutusalueille rakentamista?

Hallitus linjaa uusiksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

eero karisto

Uudistusta käynnistäessään maa…