LAKIKLINIKKA

Miten EU:n tietosuoja-asetus

vaikuttaa kansallisesti?

EU:n tietosuojalainsäädäntö uudistuu lähivuosina merkittävästi, kun uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan vuoden 2016 aikana.

Asetus on muodoltaan suoraan so…