uutisanalyysi

Historian lehti

kääntyy

työmarkkinoilla

Jälkeenpäin voidaan kiistellä siitä, minä päivänä ja kellonaikana yhteiskuntasopimus tai kilpailukykysopimus tosiasiallisesti syntyi. Sen sijaan kiistaton tosiasia on jo…