Sotainvalidi Alpo Leppälä osallistui kesällä 2013 Oulun yliopiston perinteenkeruuprojektiin, johon häntä haastatteli Nea Lehto. Kuva: Jaani Föhr / Sotainvalidien Veljesliitto

Veteraanien palvelupilotti

työllistää pitkäaikai…