SEURAAVA NUMERO 13.5. sote-palvelut

Terveyspalvelujen tuottajiksi

tarvitaan lisää yrittäjiä

Poliittiset puolueet ja ammattiyhdistysliike ovat sote-palvelujen uudistamisessa avainasemassa. Ne ovat kuitenkin enemmän jarruttaneet kuin edistäneet uudistuksia, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) HYVÄ-ohjelman johtajana toiminut Ulla-Maija Laiho sanoo.

Kansalaisten tärkeiden palveluitten turvaaminen onnistuu vain, jos niitä uskalletaan uudistaa. Se voisi avata myös tien terveyspalveluitten viennille.

Keväällä 2009 HYVÄ-ohjelman aloittanut ministeriö katsoo hyvinvointialaa elinkeinopolitiikan ja yritystoiminnan näkökulmasta. Sote-palveluissa yksityisen sektorin osuus on jo merkittävä esimerkiksi palveluasumisessa, lasten ja nuorten laitoshoidossa, työterveyshuollossa ja hammashuollossa.

- Puheet yksityisestä sektorista julkista täydentävänä eivät ole tätä päivää, koko ohjelmakauden 2009–2015 ohjelman johtajana toiminut Ulla-Maija Laiho sanoo.